יום הכיפורים

על כפרה ועל הזדמנות שנייה, על ספר יונה ועל תפילת נעילה
והזמנה לערוך מעגל משפחתי בערב יום הכיפורים וגם "נעילה משפחתית"! עגלונת בפרק מיוחד ליום כיפור