פרשת לך לך

עגלונת יוצאת לדרך עם אבי האומה – אברם או אברהם?
מה עושים כשהרועים רבים? האם תמיד כדאי להיות הראשון בתור?
וגם מילה על ברית המילה בפרק חדש של עגלונת לפרשת לך לך

עגלונת - לך לך תש"פ

עגלונת – נים משחק אסטרטגי לשניים